Wstęp

1. Sklep internetowy działający pod adresem ink123.eu prowadzony jest przez firmę 123labs.eu Sp.
z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Solny 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000491678, z kapitałem zakładowym 50.000 wpłaconym w całości, nr NIP 8971795414, nr Regon 022314307.

2. Sklep prowadzi za pośrednictwem Internetu sprzedaż towarów, o których informacje zamieszcza na stronie www.

3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne i prawne.

4. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Ich realizacja odbywa się na zasadach podanych w dziale Warunki wysyłki.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi określić rodzaj i ilość zamawianych towarów, formę płatności, sposób oraz adresu dostawy i adres fakturowy. 

6. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

7. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta regulaminu Sklepu, potwierdzona przy wysyłaniu zamówienia.

Warunki wysyłki

Wysyłka kurierem

 1. Wysyłka paczek odbywa się w dni powszednie - od poniedziałku do piątku - do godz. 13-tej.

 2. Paczki wysłane kurierem dochodzą do odbiorcy w Polsce zwykle następnego dnia roboczego po wysyłce.

 3. W przypadku zamówień "za pobraniem" - zamówienia złożone po godz. 12.00 realizowane są następnego dnia roboczego.

 4. W przypadku przedpłaty na konto, paczka wysyłana jest następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Na wpłatę czekamy 5 dni roboczych – po tym czasie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 5. W przypadku uszkodzenia paczki bądź niezgodności zawartości przesyłki należy o tym fakcie poinformować Sklep. Uprzejmie prosimy też o sporządzenie protokołu szkodowego w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę (procedura ta przyspieszy procedurę reklamacyjną i umożliwi firmie prowadzącej Sklep dochodzenie odszkodowania od przewoźnika).

 6. Ceny wysyłek dostępne są każdorazowo podczas procesu składania zamówienia. 

Powyższe warunki dotyczą wysyłki na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne wymagają indywidualnych ustaleń.

W przypadku podania przez konsumenta nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku niedoręczenia przesyłki z winy konsumenta i zwrotu do nadawcy koszt zwrotu i powtórnego nadania zamówionego towaru ponosi konsument.

Operatorzy logistyczny: przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są:

- DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD),

- UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 0771280, kapitał zakładowy 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS)

- TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT),

- DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391, kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL).

Regulamin Operatora logistycznego właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem

https://www.dpd.com.pl/,

http://www.ups.com/,

http://www.tnt.com/express/pl/,

http://dhl.pl/,

odpowiednio dla DPD, UPS, TNT, DHL,

Zamówienia i płatności

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 2. Cena podana przy każdym towarze ( z pominięciem towarów "na zamówienie", gdzie podawana jest cena orientacyjna) jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 3. Do wszystkich zakupów wystawiamy faktury VAT.

 4. W sklepie nie są podawane stany magazynowe towarów. W przypadku braku towaru na stanie klient zostanie o tym fakcie możliwie jak najszybciej poinformowany.

 5. Po złożeniu zamówienia do klienta wysyłany jest e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 6. W przypadku braku zamówionych towarów i wyboru formy płatności "za pobraniem", klientowi niezwłocznie do akceptacji zostanie przesłane zestawienie dostępnych towarów. Zamówienie wówczas będzie zrealizowane po otrzymaniu pisemnej akceptacji zmian w zamówieniu.

 7. Koszt wysyłki zależny jest od sposobu wysyłki i formy płatności. 

 8. Możliwe są następujące formy płatności: 

 • przedpłata na konto,

 • „za pobraniem” - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze towaru (nie dotyczy wysyłki za granicę).

 1. Klientom, którzy wybrali jako formę płatności przedpłatę na konto faktura pro forma wysyłana jest w oddzielnej wiadomości e-mail. Wiadomość zawiera pro formę oraz dane do przelewu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia przy przedpłacie na konto jest wpłynięcie na konto zapłaty za zamówiony towar.

 3. Przyznawane rabaty są zależne od formy płatności i wartości zakupów. 

 4. W przypadku towarów "na zamówienie" zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki do 20% wartości zamawianych towarów.

 5. Szczegółowe warunki zamówienia towarów "na zamówienie" przesyłane są klientowi do akceptacji.

 6. Dyspozycję anulowania zamówienia Klient zgłasza mailowo na adres biuro@123labs.eu

 7. Należy podać: numer zamówienia, datę zamówienia, imię, nazwisko / firmę Zamawiającego.

 8. Zmian w zamówieniu można dokonywać do momentu wysyłki zamówienia, mailowo na adres biuro@123labs.eu  

 9. Należy podać: numer zamówienia, datę zamówienia, imię, nazwisko / firmę Zamawiającego, zakres zmian. 

 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy Klientowi płatności "przy odbiorze", jeśli ten nie odebrał ostatniego zamówienia płatnego przy odbiorze.

 11. Zamówienia niezrealizowane (szczególnie w przypadku zamówień z formą płatności "przedpłata") w ciągu 5 dni są automatycznie anulowane.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

Reklamacje i zwroty

Reklamacja wadliwego towaru

 1. Reklamacja wadliwego towaru musi mieć formę pisemną i być opatrzona podpisem reklamującego. Reklamację należy przesłać na adres mailowy: biuro@123labs.eu

 2. Najlepiej posłużyć się do tego celu formularzem reklamacyjnym dostępnym tutaj.

 3. Towar wadliwy należy odesłać/dostarczyć na adres wskazany przez sklep: właściciela sklepu lub serwisu urządzeń.

 4. Sklep może odstąpić od żądania odesłania wadliwego towaru.

 5. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 10 dni roboczych.

 6. Wyniki reklamacji mają formę pisemną i zawierają propozycje rozwiązania problemu, zostają przesłane na adres e-mail podany przez reklamującego.

Prawo do odesłania nieużywanego towaru

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsumentowi przysługuje prawo pisemnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie odstąpienia od umowy

 2. Towar powinien zostać odesłany w ciągu max. 14 dni od daty odstąpienia od umowy wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy na adres firmy: 123labs.eu Sp. z o.o., ul. Drukarska 1, 55-050 Nasławice. Można przesłać towar i pisemne odstąpienie od umowy w jednej przesyłce. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Formularz odstąpienia od umowy dostępny TUTAJ.

 3. Towar musi być kompletny, w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nim Konsumenta w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego towaru w tradycyjnym (stacjonarnym) sklepie. 

 4. Pieniądze zostaną zwrócone Konsumentowi w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep towaru. Koszt odesłania towaru przez Konsumenta nie podlega zwrotowi.

Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez 123labs.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Definicje

 1. Administrator - oznacza 123labs.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-062), pl. Solny 15, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji
  w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
  i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
  za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie ink123.eu.

 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  Przeglądarka Internet Explorer
  Przeglądarka Mozilla FireFox
  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Safari
  Przeglądarka Opera

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
  w przeglądarce internetowej, której używa.

 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Polityka prywatności

Firma 123labs.eu Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim (oprócz wymienionych w akapicie 5).

1. Zbieranie danych osobowych

Korzystając z serwisu ink123.eu mogą być Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia bądź obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. Zebrane przez nas informacje mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z Państwem, jeśli np. zachodzi potrzeba potwierdzenia bądź skorygowania zamówienia.

2. Administrator danych

Administratorem danych zebranych na stronie ink123.eu jest firma 123labs.eu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 15, tel. 123 78-31-79, e-mail: biuro@123labs.eu

3. Które dane osobowe zbieramy i przechowujemy?

W celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym 123inks.eu niezbędne są Państwa dane osobowe, takie jak:

 • Dane ogólne: imię, nazwisko oraz adres - podstawowe dane służące do realizacji zamówienia oraz monitorowania jego statusu.

 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) - do wystawienia faktury VAT.

 • Adres e-mail: w celu kontaktu z Państwem: potwierdzenia zamówienia, przesłania faktury pro forma, przesłania do akceptacji uzgodnionych z Państwem zmian w zamówieniu oraz dostarczenia Państwu informacji o realizacji wysyłki.

 • Numer telefonu: w celu kontaktu z Państwem dla realizacji zamówienia oraz - po przekazaniu kurierowi - uzgadniania przez niego terminu doręczenia przesyłki.

Zebrane dane mogą być również przetwarzane dla celów księgowych, sprawozdawczych czy podatkowych, regulowanych odrębnymi przepisami.

4. Statutowe cele przetwarzania Państwa danych 

Państwa dane są używane w następujących, statutowych celach działania naszej spółki:

 • realizacji Państwa zamówienia, w tym zapytania, potwierdzenia czy korekty,

 • dostarczania przesyłek na podany przez Państwo adres,

 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, powiadomienie o wadach produktowych, obsługi zgłaszanych problemów technicznych,

 • utrzymywania kontaktów handlowych z naszą firmą (wymiana doświadczeń, informowanie o nowościach i promocjach),

 • udzielania odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy zapytania

5. Bezpieczeństwo danych udostępnianych podmiotom trzecim

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w następujących celach:

 • Dostawa zamówienia

Państwa dane udostępniane są firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. w celu realizacji wysyłki zamówienia złożonego w naszym sklepie internetowym 123inks.eu Przekazujemy Państwa imię i nazwisko, adres, e-mail (w celu powiadomienia Państwa o nadanej przesyłce) i telefon (w celu uzgodnienia dogodnego terminu doręczenia przesyłki). Dane powierzane są na czas niezbędny do obsługi doręczenia przesyłki. Za bezpieczeństwo powierzonych w celu realizacji wysyłki danych odpowiada firma DPD Polska sp. z o.o. .

Państwa dane udostępniane są firmie R2G Polska Spółka z o.o. adres siedziby to Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 1. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110. Nasz REGON to 141963798, a NIP 7010194877, kapitał zakładowy 56.900 zł.

Szanujemy Twoje dane osobowe. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. (PKWID); wybrani przez Ciebie Operatorzy logistyczni, jak DPD, UPS, TNT, DHL, (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Operatorów logistycznych znajduje się w naszym Regulaminie.

Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

 • Odnośniki do innych stron

W serwisie ink123.eu mogą znajdować się linki do stron internetowych innych podmiotów, działających niezależnie od firmy 123labs.eu Sp. z o.o. Za przekazywanie im swoich danych oraz zbieranie i przetwarzanie przez nich danych osobowych nie ponosimy odpowiedzialności.

6. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od ostatniego Państwa zamówienia, bądź do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7. Przysługujące Państwu prawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Zawsze macie Państwo prawo do:

 • dostępu do danych,

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • wniesienia sprzeciwu.

W tym celu wystarczy się z nami skontaktować pocztą elektroniczną na adres: biuro@123labs.eu, telefonicznie - tel. 123 783179), listownie na adres 123labs.eu Sp. z o.o., pl. Solny 15, 50-062 Wrocław.

Firma 123labs.eu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.